KONFERENCIJE

Predmetni prostor nalazi se u prizemlju objekta, ukupne neto površine 276,65 m2. Sala ima dva ulaza iz glavnog hola zgrade opštine, jednake važnosti, simetrično postavljena u odnosu na osu simetrale predmetnog prostora. Sanitarni čvor se nalazi u ulaznom holu zgrade.

KARAKTERISTIKE

  • Površina: 276.65 m²
  • WLAN
  • Stropni LCD projektor
  • Ugrađeno projekcijsko platno dimenzija 3x3 m
  • Poseban ventilacijski sistem koji osigurava kontinuiranu izmjenu i dotok svježeg vazduha
  • Klimatizacija s mogućnošću individualnog prilagođavanja željene temperature
  • Vrhunska zvučna izolacija
  • Izravna i neizravna rasvjeta
  • Dvije ugrađene podne kutije sa svim potrebnim priključcima za internet i struju
  • Dva unutrašnja ulaza s pretprostorom za potrebe izložbenog prostora ili prostora za kafe pauzu

CIJENOVNIK