KONFERENCIJE

Predmetni prostor nalazi se u prizemlju objekta, ukupne neto površine 276,65 m2. Sala ima dva ulaza iz glavnog hola zgrade opštine, jednake važnosti, simetrično postavljena u odnosu na osu simetrale predmetnog prostora. Sanitarni čvor se nalazi u ulaznom holu zgrade.

KARAKTERISTIKE

CIJENOVNIK